Bookingskjema og informasjon

Kverneland Samfunnshus

Bookingskjema og informasjon

Leie av lokale

Ønsker du å leie lokaler må du fylle ut leieskjemaet på denne siden og sende det. Du blir da kontaktet av utleieansvarlig som vil sende deg en bookingbekreftelse med betalingsinfo. Innbetaling må gjøres inne to uker før leiedato. Lokalet er tilgjengelig fra kl 08 på leiedato og må etterlates klar for vask på kvelden/natten.


NB! Leiebetingelser skal gjennomleses før skjema fylles ut. Innsending av skjema anses som aksept av leiebetingelser. Ved kansellering på kort varsel (14 dager eller mindre) belastes et kanselleringsgebyr på 40% av leiepris. All viktig kommunikasjon må foregå på epost.


Lokalet leies ut som det er, dvs lokale, kjølerom, stoler, bord, dekketøy og kjøkkenredskaper. Det er ikke lydanlegg, lysrigg eller internett. All pynt mm må medbringes. Vi gjør oppmerksom på at runde bord ikke kan brukes da de ødelegger gulvet. 


UTLEIEBESTEMMELSER


NB! 25 årsgrense. (Gjelder både leietakere og gjester - gjelder ikke familiearrangementer som bryllup og konfirmasjon).

Leietaker må være tilstede på hele arrangementet og står ansvarlig for sikkerhet, lokaler, utstyr og leieforhold i hele leieperioden. Evt brudd på leiebetingelser kan medføre erstatningsansvar. Utvask er inkludert i prisen. Lokale skal være klart for utvask/overtakelse morgenen etter leiedato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved mislighold faktureres ekstra leiedøgn. Det samme gjelder evt tilgang til lokalet før leiedato. Nøkler til lokalet kan hentes etter avtale hos Hår Frisør som holder til i samme bygning, tlf 51 48 68 00. Innsendt skjema betraktes som aksept av disse reglene. Booking er ikke fullført før leiebeløp er forhåndsbetalt og registrert innbetalt til konto nr 3290 56 90905. Du mottar bookingbekreftelse på mail. Dersom du ikke får den ila 2 dager, vennligst kontakt oss (Tom 924 68 408) 


Nyttig info / LeiebetingelserBetaling og henting/levering av nøkler


For å få utlevert nøkkel må du forhåndsbetale leie senest 14 dager før leiedato. (Kontonr 3290 56 90905) Kvittering må fremvises ved henting av nøkkel. Ved evt sen kansellering (14 dager før eller mindre) belastes et avbestillingsgebyr på 40% av leiesum.


Nøkler hentes og leveres hos Hår Frisør i samme bygg (Tlf 51 48 68 00) Nøkler må leveres snarest mulig etter endt leie. (Frisøren har normalt stengt mandager) Leieforholdet regnes ikke som avsluttet før nøkkel er innlevert. For sen innlevering kan medføre ekstrafakturering.25 årsgrense


25 års aldersgrense på leie er satt for å unngå typiske "undomsfester" som vi dessverre har dårlige erfaringer med. Grensen innebærer at både leietaker og gjestene skal være over 25 år. Akseptabelt avvik er arrangementer hvor yngre er en naturlig del av gjestelisten som for eks dåp, konfirmasjon og idretts-/ skolearrangementer.Klart for utvask, hva betyr det?


Det innbærer generelt at lokalene skal forlates i den stand og stilling de var da du ankom. Se til at bord og stoler er ryddet på plass, gulvet er sopet og klart for maskinell vask. Dersom du låner kjøkkenet må det forlates i samme stand som det ble overtatt. Alt av materiell, dekketøy og bestikk skal være på plass og grundig rengjort. Convection skap skal forlates rengjort, med åpen dør. Det samme gjelder kjølerom.


Husk også å sjekke at alle dører er låste og vinduer lukket når du forlater lokalet. Søppel skal ut i containere på baksiden som låses med utleienøkkelen. Husk også å sjekke/rydde uteområdet.


Alle gjenstander (også mat + tilbehør - husk å sjekke kjøl/frys) som er medbragt skal være fjernet før utvask. Etterlatte gjenstander kan risikere å bli fjernet for leiers regning.


Dette må gjøres om kvelden/natten på leiedato. Lokalet vil være tilgjengelig fra kl 08 på leiedato


Vennligst rapporter evt skader til bookingansvarlig snarest så vi kan få ordnet dette før neste kunde kommer.Evt erstatningsansvar


Leietaker har ansvar for sikkerhet, utstyr, lokaler og selve leieforholdet i hele leieperioden. Brudd på avtale kan medføre tilleggsfaktura. Dette gjelder også avt tap av nøkkel samt manglende rydding/rengjøring. Tilstander som følge av vanlig bruk, normal slitasje og force majeure medfører ikke erstatningsansvar. Styret i Kverneland Samfunnshus behandler og avgjør alle saker.


Leietaker er ansavarlig for alle juridiske forhold som oppstår under leieforholdet, og må forsikre seg om at all aktivitet på arangementer ikke er lovstridig.


Vi anbefaler alle leietakere om å ha en minimumsplan for sikkerhet.


Bookingskjema

Jeg har lest og akseptert leiebetingelsene, og bekrefter at både leietaker og gjester er over 25 år.