corona

Samfunnshuset på Kvernaland

Gml Aaslandsvei 7, 4355 KVERNALAND


Kjære leiekunde


For å følge myndighetenes pålegg om smittevern bør du gå inn på FHIs websider for å finne oppdatert informasjon. Det er viktig at du forholder deg til dette. Brudd på smittevernbestemmerlser kan medføre straffansvar. 


Sjekk også kommunens websider for evt lokale pålegg.Samfunnshuset vil stå for vanlig renhold i hele lokalet. Leietaker må selv besørge utstyr og tiltak som kreves ifht smittevern. Det er derfor viktig at du går inn på lenkene under og følger påleggene fra FHI.


Viktig informasjon


Generell informasjon fra Folkehelseinstituttet  


Skjema for risikovurdering


Sjekkliste for smittevernUtdrag fra FHI`s nettsider


Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:


  • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
  • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. se Avstand, karantene og isolering
  • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask
  • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
  • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
  • Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
  • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten
  • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset
  • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.


Litt om sikkerhet


Ønsker du korrekt informasjon om situasjonen finner du mer om dette på www.helsenorge.no og fhi.no.


Finner du ikke det du leter etter her kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon.


815 55 015


Åpen 08-18 ukedager

Åpen 10-16 i helger